Bilmer

İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (İMESOB) Bilgi Merkezi (BİLMER)

İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (İMESOB) bünyesindeki “Bilgi Merkezi”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) ortaklığında ILO Türkiye Ofisi tarafından uygulanan ve KFW Kalkınma Bankası aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında Türkiye Esnaf Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) işbirliği ile kurulmuştur.

İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (İMESOB) BİLMER

 • Esnaf, sanatkâr ve mikro işletmelerin kayıt altına alınmasına destek olmak üzere (Türkçe ve Arapça dillerinde) danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunar.
 • Saha ziyaretleri yoluyla esnaf, sanatkâr ve mikro işletmelerle iletişimi güçlendirir.
 • Kayıt dışı işletmelerin kayıt altına alınmasının yararlarına yönelik farkındalığı artırır.
 • ILO’nun Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) hakkında bilgi verir ve yönlendirme yapar.
 • ILO Türkiye Ofisi’nin İstanbul’da uyguladığı İŞMEP hakkında bilgilendirme yapar.

İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (İMESOB)

� Esnaf ve sanatkârların kayıt işlemlerini ve fiyat tespit çalışmalarını yapar.

� Kayıtlı istihdamı destekler.

�İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (İMESOB) bünyesindeki Bilgi Merkezi’nde ruhsatlandırma ve çalışma izinleri hakkında bilgi, eğitim ve destek sağlar.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi

� Birleşmiş Milletler’in üçlü yapıya sahip tek ve çalışma yaşamındaki uzman kuruluşudur.

� Çalışma standartlarını belirler, çalışma yaşamında hakları gözetir, herkes için insana yakışır iş fırsatlarını destekler, sosyal korumayı ve çalışma yaşamına ilişkin konulardaki kurumlar arası diyaloğu güçlendirir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM)

� Uluslararası işgücüne ilişkin politika belirleme ve belirlenen politikayı uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmaktadır.

� 6735 sayılı İşgücü Kanunu çerçevesinde uluslararası işgücü esas alınarak yabancıların çalışma izinleri ve muafiyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (İMESOB) BİLMER’de hangi sorulara yanıt verilecek?

� İş yerimi nasıl kayıt altına nasıl aldırırım, bunun için hangi belgeler gerekir?

� Ruhsat almak için ne yapmalıyım?

� İlimizdeki mesleki eğitim olanakları ve katılabileceğim mesleki seminerler nelerdir?

� Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşvikleriyle ilgili güncel bilgilere nasıl ulaşırım?

� İşsizlik kaydımı nasıl yaptırırım?

� Yeni işyeri kurmak için kredi ve teşvik olanaklarından nasıl yararlanırım?

� Çalışma izni başvurumu nasıl yapabilirim?

Esnaf ve sanatkâr işletmesi nasıl kurulur?

� İşyerinizi resmi olarak kurup kaydettirmek için başvurularınızı bizzat ya da yetkilendirdiğiniz muhasebeciniz aracılığıyla ilgili kurumlara yapmalısınız.

* Gerekli belgeler kurduğunuz işin niteliğine göre değişiklik gösterecektir.

� Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye giderek istenen belgeler ve başvuracağınız kurum ve meslek odaları hakkında bilgi almanız gerekmektedir.

Başvurulması Gereken Kurumlar Nerelerdir?

1 vergi dairesi

2 Esnaf Sanatkarları Sicil Müdürlüğü ve bağlı bulunduğu esnaf odaları

3 TC vatandaşı olmayanlar için çalışma izni başvurusu ÇSGB

4 işletmenin bağlı bulunduğu belediye

5 SGK

 1. Vergi Dairesine Başvuru İçin İstenecek Belgeler

Basit usulde işyeri açmak için gereken belgeler:

� Onaylı nüfus cüzdanı örneği/Geçici Koruma kimlik kartı/Yabancı kimlik kartı

� İkametgâh belgesi

� Vergi dairesinden işe başlama bildirimi belgesi

� İşyeri kira ise, kira kontratı örneği

� Mülkiyet kendinize ait ise, emsal kira bedeli tespiti için emlak vergisine esas teşkil eden, vergi değerini gösteren belge gereklidir (Bu belge belediyeden temin edilebilir).

Gelir vergisi mükellefleri için gereken belgeler:

� Onaylı nüfus cüzdanı/Geçici Koruma kimlik kartı fotokopisi

� İkametgâh belgesi

� Noter onaylı imza sirküleri

� İşe başlama bildirim formu

Ticari plaka ile yapılacak işler için gereken belgeler:

� İşyeri açılış bildirim belgesi

� Onaylı nüfus cüzdanı/Geçici Koruma kimlik kartı fotokopisi

� İkametgâh belgesi

� Taşıta ait fatura veya noter belgesinin tasdikli örneği

 1. Esnaf Sicil ve Oda Kaydı İçin Gerekli Belgeler

Esnaflık kaydı için hem sicil kaydı hem de oda kaydının yapılması gereklidir. Sicil kaydı ile birlikte sistem otomatik oda kaydını gerçekleştirmektedir. Sicil kaydını yaptırdıktan sonra bağlı bulunduğunuz odadan kayıt belgenizi almayı unutmayınız.

Esnaf sicil kaydı i̇çin gereken belgeler:

� İkametgâh belgesi

� Vergi levhası fotokopisi

� Kimlik fotokopisi

� Bir adet son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf

� IBAN numarasına yatırılan kayıt ücretine ait dekont 6

�Vekâletname (işlemi vekilin yapması durumunda)

 1. Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Başvuru online olarak http://calismaizni.gov.tr/ ve e-Devlet kapısı üzerinden yapılır.

Bu adresten sisteme yüklenecek belgeler:

� Vergi levhası

� En az altı ay önce alınmış Geçici Koruma kimlik belgesi (yabancı kimlik numarası)

� Esnaf sicil tasdiknamesi

� Esnaf sicil gazetesi

� Esnaf odasından faaliyet belgesi

 1. SGK Kaydı İçin Gerekli Belgeler

� Önlü-arkalı doldurulmuş iki adet işyeri bildirgesi

� İkametgâh belgesi

� Nüfus cüzdanı fotokopisi

� Noter onaylı imza beyanı

� Vergi levhası fotokopisi

� Oda kayıt belgesi, vekâletname ve ruhsat

� Türk vatandaşı olmayanlar için çalışma izni belgesi

 1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Belgesi İçin Gereken Belgeler

Belediyeler, iş yerlerini belli kriterlere göre sıhhi işyerleri ve gayri sıhhi işyerleri olarak iki grupta sınıflandırmaktadır:

 1. Sıhhi müesseseler

Sağlık açısından zararsız işletmelerdir. Taksi yazıhaneleri, kuru kahveci, pastane, pizzacı, süpermarketler, lokantalar ve ekmek üretim ve satış yerleri, sıhhi müesseseler olarak işlem görür.

Sıhhi işyeri i̇çin gereken belgeler:

� Kira kontratı fotokopisi (İşyeri mülkiyeti kendinize aitse gerekli değildir.)

� Tapu fotokopisi (İşyeri mülkiyeti kendinize aitse zorunludur.)

� Bina imar durum belgesi (İşyeri size ait değilse mülk sahibinden talep edilir. Eğer kendi mülkiyetinizse ve elinizde imar belgesi yoksa Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden talep edilebilir.)

� İki adet vergi levhası fotokopisi (Öncelikle vergi kaydını oluşturmak gerekmektedir.)

� Nüfus cüzdanı fotokopisi

� Yangın söndürme tüpüne ait dolum faturası

� Kuaför, berber ya da gıda imalatı ya da satış işi yapılacaksa portör muayene kartı

� Esnaf odası kayıt belgesi (Ticaret sicil kaydı varsa gerek yoktur.)

� Türk vatandaşı olmayanlar için çalışma izni belgesi

� İşyeri konut altında ise, bina sakinlerinden alınacak muvafakatname

� İş türüne göre gerekli ise ustalık belgesi

 1. Gayri sıhhi i̇şyerleri

Bu müesseseler, yaptıkları iş itibarı ile doğaya ve insanlara zarar verebilen, atık tesisleri ve sanayi işletmeleri gibi yerlerdir. Çıkardığı ses ve yaydığı koku nedeniyle çevreye zarar verirler. Bu işletmeler ruhsatlarını,

 1. sınıf işlem görenler Sağlık Bakanlığı’ndan,
 2. sınıf işlem görenler il valiliklerinden,
 3. sınıf işlem görenler ise kaymakamlıklardan almak zorundadır.

Daha fazla bilgi için: İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (İMESOB) BİLMER Adres: Çukur mahallesi Tarlabaşı Caddesi No:198 Beyoğlu/İstanbul

İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (İMESOB)                                  

Destek Hattı:0850 377 07 87

İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (İMESOB) BİLMER     

Whatsapp:0530 357 23 09-0530 357 23 10

E-mail: imesob@imesob.org