KAPASİTE RAPORU

KAPASİTE RAPORU

Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarlara ait işyerlerinin kayıt, unvan, personel, sermaye, adres gibi bilgileri ile makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgilerini gösteren, elektronik ortamda düzenlenen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan bir belgedir.

Kapasite raporlarının sayısında artış olması ve bilgi teknoloji çağının gereklerine uygun olarak işlem yapılabilmesi amacıyla Konfederasyonumuzca “e-kapasite raporu bilgi sistemi programı” hazırlanmış ve sistemin

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:

–           Çalışma İzni / Gıda Sicili başvurularında,

–           İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden

–            Üretim izni alınmasında,

–            Sanayi Sicil Belgesi alımında

–            Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.

Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde

avantajlıdırlar.

–            İhalelere katılmada,

–            İmalatçı belgesi alınmasında,

–            İthalat / İhracat işlemlerinde,

–            Devlet destekleri ve teşviklerden yararlanmada,

–          vb. işlerde gerekli belgedir.