Üye Kapanış

GEREKLİ EVRAKLAR
• Vergi Kaydı Kapanış Kaydı
• Kişinin kendisi veya vekili (vekâletname ve vekilin kimlik fotokopisi ile)
• Oda Kapanış Dilekçesi
• ÜYE AİDATLARI
• 5362 Sayılı Yasanın 61nci madde gereğince yıllık aidatlar Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödenir.

AİDAT (ÜYENİN KAYIT OLDUĞU YILDAN SONRA HER YIL ÖDEDİĞİ ÜCRETTİR)

DÜZENLENECEK VE ONAYLANACAK BELGELER İLE YAPILAN HİZMET KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRET

BANKA BİLGİLERİ / KAPASİTE RAPORU ÜCRETLERİ / BASILI EVRAK BEDELLERİ
İSTANBUL BİLUMUM MADENİ EŞYA ESNAF VE SANATKÂRLARI ODALARI BİRLİĞİ
HALK BANKASI BANKALAR CAD.ŞUBESİ
(16000012) NOLU / TR890001200913600016000012
ŞUBE KODU: 0136