Kurum Politikasi

KURUM POLİTİKASI
İMESOB olarak, madeni eşya sektöründe faaliyet gösteren başta bağlı odalar, üyeleri ve ilgili taraflar olmak üzere hizmet alan tüm kurum ve kuruluşlara, yasaların belirlediği sınırlar çerçevesinde, en kısa sürede, teknik, sosyal ve ekonomik anlamda, doğru ve üstün kalitede katkı sağlamak, beklentileri karşılamak, ayrıca uygulanabilir şartlarını gözeterek, sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda, çevresel ve sosyal problemlerle mücadelede kirliliğin azaltılması-önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması konusunda çözümler sunabilmek temel politikamızdır.