Ortak Projeler

Ortak yapılan Projeler

 

  • İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji kürsüsü ile “çalışan çocukların işbaşında eğitimi ve mesleğe yönelme sorunları“ konulu ortak alan araştırması (Milli Eğitim Bakanlığınca kitap olarak yayınlandı).
  • Tüm tarafların katılımı ile iş sağlığı ve iş güvenliği paneli
  • Mesleki eğitim, Rehberlik ve Kariyer danışmanlığı projesi (Kalkınma ajansı)
  • Metal, Cam ve Aydınlatma sanat için buluşuyor. ( AB Leonardo da vinci ITV Projesi. Yurtdışına öğrenci gönderildi).
  • Avrupa’da ve Türkiye’de Ferforje ve Rölyef sanatı ( Yurtdışına öğrenci gönderildi).
  • ECVED Sistemlerinin incelenmesi ve iyi uygulamaların modellenmesi ( Leonardo da vinci Hareketlilik projesi).
  • Çocuk işçiliğinin yasaklanması ( İLO projesi 6 adet panel 1 adet çalıştay)
  • Çalışan Çocuklara yönelik küçük ölçekli metal sanayi işverenlerinin duyarlılıklarının arttırılması (İPEC projesi)