Tarihçe

     TARİHÇE

 

T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun alt kuruluşu olan İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (imesob),1956 yılında kurulmuştur.

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa göre her ilde bir “Esnaf ve Sanatkarlar Birliği “ nin kurulması esasa bağlanmış olmakla birlikte, İstanbul bu düzenlemenin tek istisnasını oluşturmaktadır. İstanbul’da iki esnaf ve sanatkârlar odaları birliği mevcuttur. İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği, madeni eşya, metal ana meslek dalışla iştigal eden esnaf, sanatkâr ve küçük ölçekli işletmelerin oluşturduğu odaların bir üst kuruluşudur.

Esnaf ve sanatkârlar ve onların oluşturduğu kurumlar, 12.yüzyıla kadar uzanan “ahilik” geleneğinin günümüze ulaşan ve halen yaşayan tarihi uzantısıdır. Ahilik geleneği, kurumsallaşma sosyal güvenlik, kalite standart, müşteri haklarına saygı http://www.skywritingservice.com/, mesleği icra edenlerin eğitimi vb. bir çok alanda halen geçerliliğini koruyan uygulamaların temelini oluşturmaktadır. Ahilik kültüründe yamak-çırak–kalfa ve usta ilişkisi içinde meslek öğrenme,
“ikili eğitim “ veya ” dual sistem “ denilen çıraklık eğitimi modelinin günümüzde yaşayan en güzel örneğidir.

İMESOB’nin 11 odası ve bu odalara kayıtlı yaklaşık 3,000 üyesi bulunmaktadır. Üye işyerlerinde yaklaşık 1000 kişi çalışmaktadır. İşyerlerinde 500 çırak mesleki eğitim görmektedir.
5362 sayılı yasamız ve ilgili yönetmelikler olmak üzere, Madeni eşya alanında faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren her türlü yasal düzenlemeler konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır.